Disclaimer

Huka streeft ernaar de op deze website geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Huka niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct of volledig is.

Huka accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt Huka het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: info@huka.nl

Informatie en berichten die Huka ontvangt naar aanleiding van deze website worden door Huka beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en Huka behoudt zich het recht deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verdere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.