Bedrijf

Pand foto Huka

Kwaliteit

Huka streeft een hoge kwaliteit na. Dit dient zich te uiten in zeer tevreden gebruikers en debiteuren. Huka zal zich continu en structureel inzetten om het klachtenniveau tot nul te reduceren en te handhaven. Middels het kwaliteitshandboek definieert Huka hiertoe kwaliteitsdoelstellingen die continu worden getoetst. Acties worden ondernomen om tekortkomingen op kwaliteitsgebied structureel te elimineren. Alle medewerkers van Huka worden door de directie aangestuurd om in dit proces een actieve en positieve bijdrage te leveren.

Milieu

Huka streeft naar een continue verlaging van het afval door gerichte en structurele actie. Het elimineren van de papierstroom door het ver doorvoeren van gedigitaliseerde processen, zowel t.b.v. het interne proces als ook het externe proces.
Afval wordt vergaand gescheiden afgevoerd. Recyclebare materialen worden apart aangeboden aan gespecialiseerde afvalverwerkers. Leveranciers worden aangespoord het verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken.
Huka zelf vervoert haar producten daar waar mogelijk zonder verpakking, hetgeen vooral in Nederlandse afzetgebieden al erg succesvol is.
Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van energie zuinige apparatuur zoals verlichting. Bij de keuze voor bedrijfsvervoer middelen wordt specifiek gelet op het brandstofgebruik en een lage uitstoot.
Huka committeert zich daarnaast vanzelfsprekend aan de hiertoe van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Maatschappij

Huka zal waar mogelijk gebruik maken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Haar bestaande medewerkers biedt Huka een plezierige, veilige en schone werkomgeving waar het fijn werken is. Bij Huka is geen plaats voor intimidatie, discriminatie en beoordelingsverschillen. Huka neemt hiertoe duidelijke regels op in het protocol “Huisregelement”.
Het management is zich bewust van haar voorbeeldfunctie ten aanzien van genoemde aspecten en zal ernaar handelen.