Bedrijf

Pand foto Huka

Het leveren van mobiliteitsoplossingen vereist een bepaalde bekwaamheid, kennis en kunde. Wij vinden het belangrijk om te laten blijken dat Huka hierover beschikt. Om aan te tonen dat Huka producten en service levert van goede kwaliteit is Huka ISO 13485 gecerticifeerd en heeft Huka het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.

ISO 13485

Keurmerk ISO13485 kleur

Huka is door het Keurmerkeninstituut B.V., een onafhankelijk certificerende instelling, getoetst op producten en diensten, wet-en regelgeving, kwaliteitszorg, fysieke omgeving en service en garantie. ISO 13485 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO is een internationale organisatie die deze normen vaststelt.
Huka is sinds 14 januari ISO 13485 gecertificeerd door het Keurmerkinstituut.

Om medische hulpmiddelen op de Europese markt te mogen brengen, stellen de Europese medische richtlijnen eisen aan het door de fabrikant te voeren kwaliteitsmanagementsysteem. Een geaccepteerde manier om aan deze eisen te voldoen is het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem ISO 13485:2003. Dit is de medische variant van ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de betreffende Europese wetgeving.
De fabrikant van een medisch hulpmiddel moet voor de gehele levenscyclus van het hulpmiddel een doorlopend proces inrichten, documenteren en bijhouden voor de identificatie van gevaren die samenhangen met zijn hulpmiddel.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH)

Logo nationaal keurmerk NKH RGB pixelbased png

Huka is sinds 14 januari 2015 erkend door Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche en heeft hiermee de erkenning van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.  

Bedrijven die NKH gecertificeerd zijn, voldoen aan de strenge (kwaliteits-) eisen die de Stichting de bedrijven heeft opgelegd. Ieder jaar worden deze bedrijven hierop gecontroleerd en getoetst en wordt de erkenning verlengd dan wel ingetrokken. Dat Huka nu deze erkenning heeft behaald wil niet zeggen dat we voorheen niet aan deze eisen voldeden, maar met het behalen van dit keurmerk hebben we ook voor u inzichtelijk gemaakt wat we doen, wanneer we dit doen en waarom we dit doen.

Doordat ons bedrijf NKH gecertificeerd is bieden wij 7 zekerheden:

  1. Een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;
  2. Objectieve informatie over de mogelijkheden tot het verkrijgen van een hulpmiddel;
  3. Een veilig hulpmiddel dat aantoonbaar aan de relevante Europese veiligheidseisen voldoet;
  4. Een goede, duidelijke uitleg hoe u het hulpmiddel optimaal en veilig kunt gebruiken in uw specifieke situatie;
  5. Gegarandeerde nazorg en service ingeval er onverhoopt iets mis is met het hulpmiddel;
  6. De zekerheid van een goede klachtenregeling;
  7. Ons bedrijf besteedt aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.